Hearty Welcome with Heartfelt Prayers - Make a heavenly experience in your home

This website www.vachanaprabha.com aimed at all our brothers and sisters who are suppressed in the pressure to achieve targets and meet deadlines of worldly life, having lost their precious time in midst of their busy life.

ദാരിദ്ര്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത സര്‍വ്വസമ്പന്നന്‍

      "അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ അവള്‍ക്ക് പ്രസവസമയമടുത്തു ,അവള്‍ തന്‍റെ കടിഞ്ഞൂല്‍ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. അവനെ പിള്ളക്കച്ചയില്‍  പൊതിഞ്ഞു പുല്‍തൊട്ടിയില്‍ കിടത്തി. കാരണം, സത്രത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് സ്ഥലം ലഭിച്ചില്ല "   ( ലുക്ക:2:6-7 …

Continue reading...

ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം

ബ്രഹ്മചര്യം സ്വന്ത ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിനുള്ള ഹോമാബെലിയാണ് യദാർത്ഥ ബ്രഹ്മചര്യം...സ്വര്ഗരാജ്യത്തെ പ്രതി സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡം ...സ്വയം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന ;ഉരുകിത്തീരുന്ന ഹോമബാലി...! ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിതയിലേക്ക് (കുരിശിലേക്കു )സ്വയം …

View all

ബ്രഹ്മചര്യം

ബ്രഹ്മചര്യം സ്വന്ത ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിനുള്ള ഹോമാബെലിയാണ് യദാർത്ഥ ബ്രഹ്മചര്യം...സ്വര്ഗരാജ്യത്തെ പ്രതി സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡം ...സ്വയം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന ;ഉരുകിത്തീരുന്ന ഹോമബാലി...! ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിതയിലേക്ക് (കുരിശിലേക്കു )സ്വയം സമര്പ്പിക്കുന്ന സതി...!!!!
Loading...
Blessing - Bishop Mar.Remigius Inchananiyil More
Vachanaprabha Radio

Vachanaprabha Radio

Play Radio
Heavenly hymns that have had a great role in catholic faith for a few decades is selected and brought to you through vachanaprabha radio. There is no doubt that this venture will bring soothening and the grace of the Holy Spirit at the time of sorrows . May GOD bless each one of you through these songs.
 
Spiritual Messages

About Dhyaanam Classes

Go to audios
Vachanaprabha audios is a collection of spiritual messages on different topics, which has been preached as per theological, philosophical & psycological studies which underlie the Holy Bible in unity with the Holy Catholic Church. This venture is capable of leading the audience to spiritual heights by the intervening of the Holy Spirit.
May GOD bless all through these messages.
     
Vachanaprabha Radio

Thanks Messages

View more
Dear Jose Chetta, It was very nice to talk to you and happy to hear your voice this morning. We are glad to hear that everything is going well at your end. Thank you for all your prayers. I went through the site and it …
Posted by Administrator
 
Spiritual Messages

Dhyaanam Classes

View more
  1. നൊമ്പരം - സഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സദ് വാർത്ത
  2. അഗാപേ - ദൈവസ്നേഹ പാരമ്യം
  3. മനാസ്സെ - ക്രിസ്തീയ ക്ഷമ

Newest Vachanaprabha Members

If you want us to pray for you
Click here
 

Word of God Pick Gospel

"അവിടുന്ന് നിന്റെ ദുരിതങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കുന്നു. നിന്റെ യാതനകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ."

സങ്കീ. 31:7

"വിലകെട്ടവ പറയാതെ സത് വചനങ്ങള്‍ മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാല്‍ നീ എന്റെ നാവു പോലെ ആകും."

(ജെറമിയ :15:19.)

" വചനം പ്രസംഗിക്കുക "

2 തിമോ.4:2

"ഞാനാണ്‌ പറയുന്നത് , ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാന്‍ നിന്നെ സഹായിക്കും."

ഏശ. 41:13

"എന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു."

സങ്കീ. 63:1

"എന്റെ ദൈവം എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കും. "

മിക്ക. 7:7

" നിന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നും ദുഷ്ടത കഴുകിക്കളയുക എന്നാല്‍ നീ രക്ഷപ്പെടും. "

ജെറ. 4:14

" ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ അവഗണിക്കുന്നവന്‍ അല്പാല്പമായി നശിക്കും." പ്രഭ. 19:1

പ്രഭ. 19:1

"പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തിരിച്ചുവരാന്‍ അവിടുന്ന് അവസരം നല്‍കും. "

പ്രഭാ. 17:24

"നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏക മകന്‍ ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടി കൊണ്ട് മോറിയ ദേശത്തേക്ക് പോകുക . അവിടെ ഞാന്‍ കാണിച്ചു തരുന്ന മലമുകളില്‍ നീ അവനെ എനിക്ക് ഒരു ദേഹനബെലിയായി അര്‍പ്പിക്കണം."

( ഉല്‍പ്പത്തി :22:2)
Holy Mass and Kurishinte Vazhi Holy Mass Kurishinte Vazhi
 

Testimonial

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, യുക്തിചിന്തക്ക് മുന്ഗണന നല്‍കുന്ന ഇന്നത്തെ യുവ തലമുറയ്ക്ക് , മനുഷ്യനെ അവന്റെ കുറവുകളോടു കൂടി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാനും ,അംഗീകരിക്കുവാനും , സ്വീകരിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു , ഈ തിരു വചന പ്രഘോഷണം ...! തികച്ചും വചനഅധിഷ്ടിതവും ,അഭിഷേക പൂര്‍ണവും ,യുക്തി ഭദ്രവുമാണ് ഇതിലെ സന്തേശങ്ങള്‍...!! തിരുവചനത്തിന്റെ മാധുര്യവും , ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ പിന്‍ബലവും , ശുദ്ധ മലയാളത്തിന്റെ ലാളിത്യവും , മനോഹരമായ അവതരണ ശൈലിയും... എല്ലാം എല്ലാം ഇതിന്റെ മൂല്യം …

Posted by Administrator

View More

News Updates

ആന്തരീക സൌഖ്യ വളർച്ചാ ധ്യാനം
2016-05-09 10:03 PM

ഈങ്ങാപുഴ(താമരശേരികോഴിക്കോട്) ജൂബിലീ വിൻസൻഷ്യൻധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ,ബഹു.വിൽസൺ കുഴിതടത്തിൽ അച്ഛൻറെ നേത്രുത്വത്തിൽ, എല്ലാ മാസത്തെയും ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഞായറാഴ്ച വയ്കുന്നേരം ആരംഭിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ആന്തരീക സൌഖ്യ വളർച്ചാ ധ്യാനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹസ്വാഗതം.ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന 150 പേര്ക്ക് അവസരം. ഫോൺ: 00919961805660. …
Read More

Twitter Updates

Inspirational Videos

Loading..
mother mary More